Tööstuse kaasaegsed tehnoloogiad
+372 56690058
+372 56984364

Teenused


CNC

Keeruliste kõrge täpsusega detailide valmistamine kaasaegsetel

CNC töötlemiskeskustel.


Tehases kasutatakse metall-lehtedele sobiva kuju ja suuruse

andmiseks spetsiaalseid seadmeid.


Tehases valmistavatel keeviskonstruktsioonidel (kaal kuni 0,5t) on

eriti kõrged nõuded täpsusele, keevisõmbluste kvaliteedile ja viimistlusele.

Poolautomaat kaarkeevitus (MIG/MAG) ja kaarkeevitus inertgaasis (TIG).


Eriti kõvade detailide elektroerosioontöötlemine.


Üksikdetailide ja väikeste koguste operatiivne tootmine.

Detailide termotöötlemine.


Erinevates tsehhides valmistatud osad pannakse kokku montaažiosakonnas,

kus toimub valmistoodangu testimine.